Tuesday, December 13, 2016

trẻ em là tất cả

 lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động
Đừng để gánh nặng đè lên đôi vai trẻ

Hà Nội ngày 30 tháng 5 2012

Wednesday, November 19, 2014

ngày 19 tháng 11 2014


Rạp này được mở cửa từ năm 1910 vừa rồi bị phá.  Lúc bị phá thì các biến quảng cáo được xuất hiện lại.  Có một siêu thị mới được xây ở chỗ vậy các quảng cáo sẽ bị che giấu một thời gian nữa.
 California College of Hair Dressing and Beauty Culture 967 1/2 Entrance
Jno H Schmidt, prop. Anheuser-Busch Lager 5¢ Milwaukee Steam --On Draught-- Brunswick Whiskey

Một tác phẩm hội họa thật đẹp của họa sĩ Clare Rojas
Trời mưa trên lá cờ chiến binh, lính mất tích của chiến tranh Việt Mỹ.

Friday, September 5, 2014